Samen brengen we alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart

Volgens de Arbowet is elk bedrijf met personeel verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) op te stellen. Dit document vormt de basis van een veilige werkomgeving. Je RI&E is een omvangrijk document, waarin alle denkbare risico’s zijn beschreven die samenhangen met de aard en werkzaamheden van je bedrijf.

Risico’s vastleggen, omschrijven en evalueren

Het opstellen van een RI&E is een nauwkeurige opgave, waarbij systematisch te werk wordt gegaan. Elk denkbaar risico wordt vastgelegd, omschreven en geëvalueerd. Het resultaat: een gedetailleerde omschrijving van het risico, waarom dit risico bestaat, hoe het kan ontstaan en welke maatregelen er zijn genomen om het risico en de mogelijke gevolgen te beperken en aan te pakken.

Gedegen RI&E advies nodig? Laten we er samen naar kijken!

Bel ons gerust: 013-4634790

Compleet en dynamisch RI&E-document

Als je de veiligheid binnen je organisatie wilt garanderen en er zeker van wilt zijn dat je voldoet aan alle wettelijke eisen, doe je voor je RI&E een beroep op de kennis en ervaring van First Care. Wij leveren een compleet en dynamisch RI&E-document inclusief plan van aanpak op, dat we desgewenst elk jaar voor je controleren en updaten.

Benieuwd naar wat er nog meer mogelijk is?

Bel of mail Sander!

013 - 463 47 90 sander.scholten@firstcare.nl
  • checkmark Eigen instructeurs
  • checkmark Flexibel en maatwerk
  • 8,6 Cursisten waardering
  • 25 jaar ervaring